Termeni şi condiţii

Dacă ai întrebări ne poți contacta pentru mai multe detalii.

Descarcă contract

Prezenta convenţie privind “Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului de găzduire pagini web”, stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa situl nshost.ro ori poate utiliza în orice mod serviciul de găzduire sau înregistrare domenii, şi are valoarea unei convenţii încheiate între S.C. NSHOST S.R.L. (denumit în continuare “furnizor”), în calitatea sa de proprietar şi administrator al sitului şi de furnizor al serviciului, şi orice persoanî care vizitează ori accesează situl sau care doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciile (denumit în continuare “utilizator sau client”).

Neacceptarea acestei convenţii ori a oricărei prevederi din aceasta atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndată accesarea sitului ori utilizarea în orice mod a serviciului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a sitului, deschiderea unui cont la nshost.ro ori utilizarea în orice mod a serviciului constituie o acceptare în întregime a convenţiei şi a oricărei prevederi din aceasta, inclusiv a oricăror modificari ulterioare care vor putea fi efectuate fără restricţii de către furnizor, fără a fi necesară nici o altă formalitate.

1. Politica de conţinut

Este interzisă publicarea pe serverele furnizorului de conţinuturi sau trimiteri (links) către astfel de conţinuturi care:
(i) au conţinut obscen sau de natură violentă;
(ii) au conţinut defăimator sau calomnios;
(iii) au conţinut cu caracter rasial ori discriminatoriu;
(iv) conţin virusi, căi troieni sau altele similare;
(v) conţin software piratat sau se adresează celor care piratează software ori practică orice activităţi similare.

2. Tipuri permise de utilizare a Serviciilor şi de materiale Găzduite

2.1. Clientul se obligă să respecte legile din România referitoare la utilizarea Serviciilor de Găzduire şi a tipului de Materiale Găzduite.
2.2. Prin stocarea pe echipamente a următoarele tipuri de materiale Găzduite, Clientul îşi asumă explicit responsabilitatea ca orice consecinţă comercială sau legală să o onoreze direct faţă de terţi exonerand nshost.ro de orice responsabilitate.

a) Site-uri cu content multimedia generat de utilizatorii de Internet (ex: Youtube etc)
b) Broadcast radio şi video prin Internet
c) Servere de jocuri online
d) Conţinut pentru adulţi

2.3. Utilizarea Serviciilor şi Echipamentelor pentru următoarele tipuri de acţiuni este strict interzisă:
a) „Phising”. Solicitarea de informaţii de orice fel şi sub orice metodă de la utilizatorii de Internet fără ca Clientul să fie persoana autorizată să pretindă respectivele informaţii.
b) „Atacuri informatice”. Iniţierea prin orice mijloc şi orice tip de utilizare a Serviciilor în scopul degradării performanţelor, obţinerea de acces la alte echipamente, site-uri sau distribuirea de Materiale Găzduite în vederea generarii de Atacuri Informatice.
c) „Bulk Email”. Trimiterea de emailuri la mai mult de 5.000 adrese per Pachet Servicii per zi. Clientul poate cere în scris permisiunea de a trimite un volum mai mare.
d) „Torrent”. Instalarea de servere sau aplicaţii de transfer fişiere peer-to-peer este interzisă.

2.4. În cazul în care nshost.ro constată că Serviciile şi/sau Materialele Găzduite sunt utilizate în scopurile definite în articolul 2.3 toate Serviciile Clientului vor fi suspendate imediat din culpa Clientului fără nici o notificare prealabilă. Ca şi proba către terţi a încalcarii acestui articol, nshost.ro va pastra o copie a Materialelor Găzduite. 2.5. În cazul în care o tertă parte, inclusiv autorităţi ale statului, notifică nshost.ro despre o presupusă încalcare a legislatiei române sau a intereselor acelei părţi, Clientul îşi dă explicit acordul ca nshost.ro să transmită către respectivul terţ a datelor de contact furnizate de Client la deschiderea Contului fără acordul prealabil al acestuia.

3. E-mail

Trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) pentru promovarea oricărui site utilizând serverele noastre sau prin servere ale unor terţi pentru promovarea oricărui site găzduit de noi va avea ca şi consecinţă suspendarea sau anularea contului de găzduire al clientului, fără ramburs. Pot fi operate liste email în condiţiile în care persoanele se inscriu pentru a primi mesaje, şi se publică în toate mesajele procedura de retragere din liste.

Fiecare cont de găzduire este limitat, astfel încât să nu permită trimiterea a mai mult de 100 de emailuri într-un interval de 60 de minute. Această politică (restricţie) este necesară pentru a proteja calitatea serviciului de hosting. Trimiterea masiva de emailuri determină consumarea masivă a resurselor unui server, aceasta având un impact negativ asupra calitaţii serviciilor recepţionate de cliienţi. Prima încalcare a acestei politici are ca rezultat suspendarea imediata a contului de găzduire.

4. Utilizarea resurselor

Toate conturile sunt monitorizate pentru a urmări consumul de resurse de pe server. Dăcă un cont utilizează o cantitate foarte mare de resurse de pe server vom contacta clientul respectiv pentru a discuta în această privinţă. În cazul în care un cont utilizează o cantitate mult prea mare de resurse ( memorie, procesor), contul poate fi suspendat sau scriptul dezactivat fără informarea prealabilă, pentru a menţine buna funcţionare a serverului. Consumul total maxim acceptat pentru siteuri este de 2% CPU , 2% MEM şi 1% MYSQL, iar procesele active pot să consume maxim 10% CPU / MEM pentru pachetele de găzduire. Consumurile mai mari pot fi considerate abuzuri de server şi pot aduce suspendarea contului de găzduire.

5. Responsabilitatea clientului

Clientul este responsabil pentru actualizarea informaţiilor de contact din panoul de control facturare, atunci când este necesar. Noi nu putem fi traşi la răspundere pentru confuzii intervenite în comunicare ca un rezultat direct al neefectuării de către client a actualizarilor necesare.

În cazul în care client-ul a furnizat date incorecte la înregistrare ( intenţionat ) ne rezervăm dreptul să suspendam contul de găzduire sau alte servicii dacă sunt active până la corectarea datelor de contact/personale.

Clientul este responsabil pentru menţinerea în condiţii de securitate a numelui de utilizator, parolelor şi a altor informaţii sensibile. În cazul în care o persoană neautorizată de dvs se autentifică în contul dvs de client şi va schimbă datele de autentificare sau vă transferă un domeniu web la alt registrar sau pur şi simplu schimbă datele de deţinător aveţi la dispozitie 48 ore pentru a înainta o plângere/sesizare Departamentului Comercial prin ( telefon , email ). În cazul în care nu aţi sesizat în 48 ore, NSHOST nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele daune.
Pentru a vă recupera un domeniu web înregistrat la nshost activ, trebuie să ne prezentaţi Cartea de Identitate şi numărul facturii emise de NSHOST pe acel domeniu web.
Dacă în timpul în care nu sa înaintat sesizarea şi domeniul web a fost transferat la alt Registrar NSHOST nu mai răspunde de soluţionarea problemei şi trebuie să vă adresaţi instantei civile.

6. Răspundere limitată

Nu putem fi consideraţi responsabili pentru daune cauzate de nedisponibilitatea temporară a serverelor noastre, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Această prevedere include şi daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. Clientul este de acord să garanteze şi să ne considere nevinovaţi în legatura cu orice pretenţii, daune, incluzand, fără a se limita la acestea, daunele cauzate tertilor, rezultate ca şi consecinţă a utilizarii serviciilor cauzatoare de daune clientului nostru.

Utilizatorul declara că întelege şi acceptă ca în orice situaţii în care utilizatorul vs solicita daune de orice fel furnizorului, suma totala a daunelor solicitate de utilizator pentru orice motiv şi care ar putea fi achitate de furnizor nu va putea depăşi în nici un mod şi în nici un caz suma totală a tarifelor (taxelor) achitate de către utilizator furnizorului.

7. Servicii Backup

Serviciile backup (salvare date) SyncOnix Backup sau panou control sunt furnizate utilizatorilor numai prin amabilitatea furnizorului, fără ca acestă să îşi fi asumat faţă de utilizatori vreo obligaţie de orice fel în acest sens. Utilizatorul declară că a luat cunoştinţă de acest lucru şi întelege şi acceptă ca este singurul responsabil pentru efectuarea salvarii datelor propriului Web Site. Furnizorul nu este responsabil în niciun mod pentru pierderea informaţiilor găzduite ca urmare a acţiunilor utilizatorilor sau datorită erorilor existente în aplicaţiile care nu sunt asociate cu serviciul. Ca exemplu, panoul de control nu este asociat cu serviciul şi nu este pus la dispoziţie de către furnizor, fiind dezvoltat şi oferit de către cpanel.net.

8. Garanţia uptime

Serviciul oferit de nshost.ro garantează un uptime mediu al serverelor de 99.5 % .

Sunt excepţii următoarele:

- Situaţii de forţă majoră în care noi nu putem avea nici o influenţă cum ar fi: războaie, calamităţi naturale, indisponibilitatea / întreruperea comunicaţiilor, foc, virusi, hackeri, nefuncţionarea corectă a unui software oferit de alta sursă ( scripturi gratuite, software de comerţ electronic sau procesator de plăţi online), flood, cutremure, embargouri, acţiuni ale autorităţilor legale.
- lucrări de întretinere anunţate sau în situaţii critice, upgrade-uri ale serverelor.
- domain name system (DNS), probleme care nu pot fi controlate nshost.ro
- probleme de acces ale clientului cu FTP, POP, IMAP sau SMTP.

9. Programe care rulează în Background

Nu permitem utilizarea programelor care rulează în continuu în background. Permitem programelor să opereze în background ca o extensie a site-ului web al clientului, dar nu permitem folosirea programelor special realizate pentru a opera în background.

10. Cron Jobs

Nu permitem rularea de scripturi prin cronuri setate la intervale mai mici de 10 minute.

11. Scripturi CGI

Scripturile CGI pot fi utilizate de către clienţii noştri fiind o parte inclusă în serviciile oferite, dar orice script CGI realizat special pentru a afecta în mod negativ performanţa serverului sau integritatea reţelei poate fi oprită fără preaviz.

12. Chat Room

Nu permitem folosirea de Chat Room-uri proprii fiecarui client pe serverele noastre datorită cerinţelor deosebite ale acestor programe.

13. Instalări de servicii suplimentare.

În cazul în care scriptul care doriţi să îl folosiţi necesită activarea altor programe software pe server, nshost.ro nu este obligat să instaleze acele programe, decât în cazul în care consideră că activarea acestora nu ar influenta negativ stabilitatea sau securitatea serverului. În acesta intră şi modificarea unor parametri ale programelor folosite pe servere. Orice cerere de upgrade la cont ( spatiu / trafic / alt pachet ) se face prin email sau ticket de suport cu cel puţin 24 ore înainte de modificare. Nu ne asumăm nici o râspundere dacă nu se face upgrade la cont şi se termina traficul siteului sau spaţiul. Clientul poate verifica în permanenţă resursele alocate în panoul de control - Cpanel.

14. Notificări şi anunţuri

nshost.ro îşi rezerva dreptul de a trimite notificari privind serviciile oferite precum şi anunturi din partea unor terţi, atunci când acestea pot fi în folosul utilizatorilor.

15. Termene de plată şi facturare

Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor noastre în avans faţă de perioada de timp în care acestea sunt furnizate.

Toate facturile proforme se vor trimite prin email şi se va pune la dispoziţia clientului în panoul de control. Clienţii trebuie să achite contravaloarea facturii în avans la începutul fiecarei perioade de plată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii proforme. Clienţii care doresc închiderea unui cont de găzduire sau al oricarui serviciu achizionat trebuie să trimită o notificare pe email cu cel putin 5 zile înainte de data scadentă, altfel factura emisă va trebui achitată pentru minim o lună. Pentru fiecare zi de întarziere a plaţii după data scandentă pentru facturile proforme de prelungire a pachetelor de hosting se percep penalizari de 0.5 % / zi .

16. Prelungirea / Găzduirea domeniilor oferite gratuit la oferte.

Pentru prelungirea domeniilor oferite gratuite în cadrul unei oferte se va plăti taxa normală de înregistrare a unui domeniu.

17. Regulile de înregistrare a domeniilor .RO

Toate înregistrarile de domenii .RO se supun regulior de înregistrare stabilite de către ROTLD.ro.

18. Suspendarea contului pentru neplata serviciilor

Conturile utilizatorilor care nu au achitat tarifele (prin "achitat" se întelege că sumele au intrat în contul nostru, indiferent de modalitatea de plată şi de durata circuitului bancar) pentru prestarea serviciului în termen de 5 zile de la emiterea de către furnizor a facturii pro-forme vor fi suspendate până la confirmarea efectuarii plăţii sau până la data efectuarii plăţii, potrivit prevederilor de mai sus. Reactivarea conturilor se va putea face numai după confirmarea efectuarii plăţii.

NOTA. Orice cont de găzduire suspendat pentru neplată va fi sters automat de către sistem în 90 zile de la data suspendarii, iar conturile VDS după 30 zile. Furnizorul va putea redeschide conturile închise pentru neplata tarifelor numai după plata integrală a tututor sumelor datorate de către utilizator. Beneficiarul îşi pierde toate drepturile asupra contului de găzduire sau a unui server vds în momentul suspendarii şi nu va mai putea cere în nici un fel contul sau conturile găzduite de nshost. Reactivarea unui cont suspendat durează între 1-12 ore de la primirea plăţi în contul firmei SC NSHOST SRL sau instant în cazul plăţii Online.

19. Garanţia - Banii înapoi în 30 de zile

Fiecare client de găzduire al NSHOST SRL beneficiază de o garanţie de 30 de zile. Dacă în această perioadă nu sunteţi complet satisfăcut de calitatea serviciului de hosting puteţi solicita, şi primi înapoi banii plătiţi în avans.

Următoarele servicii NU sunt incluse în Garanţia de 30 de zile: Plaţile prin SMS, Adaugare Fonduri/Credit, Taxele pentru înregistrarea numelor de domeniu (naţionale şi/sau internaţionale), Taxele achitate pentru serverele dedicate, serviciile comandate în calitate de reseller, şi orice alte taxe achitate pentru servicii opţionale / speciale altele decât cele din oferta standard.

În cazul în care anularea contului se datorează încălcării de către client a prezentelor termene şi condiţii nu se va efectua rambursul.

Garanţia de rambursare a plăţii în termen de 30 zile de la efectuarea comenzii nu se aplică şi nu se va efectua în cazul în care s-a utilizat cel puţin 50% din transferul de date alocat contului de găzduire care constituie subiectul cererii de rambursare.

În cazul în care aţi efectuat o plată la o anumită comandă şi nu putem finaliza comanda din anumite cauze cum ar fi: ( furnizarea unor date incorecte , CNP , nume , etc.. ) şi nu se ajunge la o întelegere ( refuzul de a furniza date corecte ) NU se va mai efectua rambursul. Toate comisioanele ( bancare , plată online , credit-card ) vor fi suportate de client.

20. Modificări

Ne rezervăm dreptul de a face adăugari, anulari sau modificari în Termeni şi Condiţii, pachetele de găzduire, preţuri şi site oricând, informarea făcându-se prin intermediul siteului sau panourile de control ale clientilor.

21. Precizari suplimentare

Preţurile sunt afisate în RON şi nu conţin TVA 19%.
Pentru detalii puteţi consulta CONTRACTUL NSHOST, contract a cărui acceptare este o condiţie prealabila prestarii oricărui serviciu prezent pe acest site.

22. Politica de confidenţialitate

Termenii contractuali sunt in conformitate cu politica europeana GDPR - #GDPRFriendly. Puteti consulta politica la aceasta pagina >> ( https://www.nshost.ro/politica-de-confidentialitate - Politica de confidenţialitae )